edta

EDTA

Kullanım alanı çok yaygın olan EDTA toz halde beyaz renkte bir maddedir. İçeriğinde azot, hidroksit ve oksijen iyonları vardır. Formülü C10H16N2O8 tür. Su ve polar solventlerde çözünür. 150-200 oC’de dekompze olur, yavaş yavaş kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder. Konserve balık, mayonez, margarin, salata sosları, işlenmiş meyve ve sebze,ve meyve suyu ve diğer içecekler gibi çeşitli gıdaların üretiminde kullanılır. Gıdaların üretiminde kullanılan ve modern gıda üretim teknolojilerinin bir parçası olan makinalardan kaynaklanan metal kontaminasyonunu elimine ederek, ileri safhalarda söz konusu bulaşmaların yol açacağı tad (acılaşma, küf vs.) ve renk kayıplarını önlenmesinde etkin olarak kullanılır. EDTA nın teknik (spesifik ) özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

EDTA Nerelerde Kullanılır?

Konserve balık, mayonez, margarin, salata sosları, işlenmiş meyve ve sebze,ve meyve suyu ve diğer içecekler gibi çeşitli gıdaların üretiminde kullanılır. Gıdaların üretiminde kullanılan ve modern gıda üretim teknolojilerinin bir parçası olan makinalardan kaynaklanan metal kontaminasyonunu elimine ederek, ileri safhalarda söz konusu bulaşmaların yol açacağı tad (acılaşma, küf vs.) ve renk kayıplarını önlenmesinde etkin olarak kullanılır.

EDTA beyaz toz halinde bir kimyasaldır ve su başta olmak üzere diğer polar solventlerde çözünür. 150-200 oC’de dekompze olur, yavaş yavaş kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder.

Kompleks oluşturma:

EDTA nın Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Çinko, Demir, Alüminyum, Civa, Kurşun, Mangan ve diğer çokdeğerlikli metal iyonlarıyla geniş bir pH aralığında suda çözünür kompleksler oluşturabilir olması en önemli özelliğidir. Kompleksleşmede sıcaklıktan etkilenmez.

Kimyasal yapısı (merkezi metal iyonu), onu tipik kimyasal reaksiyonlarında yer almasını engelleyen ligand tarafından daha çok yada daha az bütünlükle çevrelenir. Velhasılı böyle kompleksler özellikle alkali ortama ve yüksek sıcaklıkara karşı stabil kalmasını sağlar.

Kimyasal Stabilite: Yüksek basınç ve sıcaklık altında (200 oC) EDTA uzun bir süre hidrolize karşı dirençlidir.

DTA değişik asit ve alkalilere karşı da dirençli bir maddedir.. Kromik asitte, potasyum permanganat ve diğer okside edici ajanlarla uzayan periyotlarda ağır ağır bozulmaya uğrar. Klor verici maddeler, tüm EDTA tiplerinin performansında etkilidir.

Uygulamalar: Stabil olamayan tahmin edilemeyen sonuçlar üreten metal iyonlarının yer aldığı endüstriyel proseslerde EDTA kullanılır. Su yumuşatmak ve toprak alkali ve ağır metal safsızlıkları uzaklaştırmak için kullanılır. Sabun, şampuan, deterjan gibi endüstriyel kullanım için temizleyicilere katılırlar.

EDTA içerisinde metal tozları ve hidroksitler çözünebilirler.

Su yumuşatma: EDTA çeşitleri, soğutma ve proses suyunu yumuşatmak için kullanılabilir ancak Bakır, Çinko, Alüminyum ve demirsiz alaşımlarla tepkime oluşturacağındanı korozyona uğratabilir. Demir içermeyen metaller korozyona karşı sürekli denetlenmelidir.

EDTA çeşitleri, 7-14 pH aralığında çok etkililiktedirler. Bazı sertlik kalıntısı istenmeyen uygulamalarda stokiyometrik oranlardan daha az oranlarda kullanılabilir. EDTA çeşitleri ayrıca kazan besleme suyunu yumuşatmak için kullanılabilir.

Deterjanlar ve Sabun ve Şampuanlar:

EDTA çeşitlerinin en önemli özelliği kompleks yapma kapasitesinin yüksek oluşu ve hidrolize karşı direnç göstermesi olduğunu yukarda belirtmiştik. Ayrıca kompleksin, yükselen sıcaklıkta alkali ortamda kararlı olduğu da önem taşımaktadır.Deterjanlarda EDTA çeşitlerinin en önemli fonksyonu perborat ve perkarbonat ağartmasını kararlı yapmaktır. Dekompozisyonu katalizeyen ağır metallerin eser miktarlarının engellemek için % 0,5-0,1 kadar az gereklidir.

Sabun: EDTA kalıp sabuna, tuvalet sabunlarına, ve traş sabunlarına renk kaybı ve küf (ekşime, kokma) oluşumunu önlemek amacıyla eklenebilir. Temizleme etkisini artırır. Bulanıklıkları önler.EDTA kalıp sabuna sabunlaşmadan sonra, şekil verilmeden önce katılabilir. EDTA toz: Kalıp sabuna: % 0,1-0,2; sıvı sabuna: yaklaşık % 1 oranında eklenmesi gerekir.

Yağ giderme ve temizleme malzemeleri: EDTA'nın çözünürlüğü ve hidrolize karşı direnci sebebiyle, endüstri tipi yağ giderme ve temizleme malzemesi üretiminde etkili bir malzemedir.

Su ile gelen kirliliklerin, temiz yüzeye yapışmamasını sağlar, tanklarda boru,nozzle ve tanklarda tortu oluşumunu engeller. Bulanıkları önler. Kireçlenmeyi önler.

Elektrolizle kaplama: EDTA yağ giderme banyolarının çalışma süresini uzatarak verimliliği artırır. Polifosfatları stabilize etmek için ve kireç sabunlarının topaklaşmasını önlemek için alkali yağ gidericilerin bütün çeşitlerine katılır.

EDTA Özellikleri


Edta (C10H16N2O8)
Kimyasal Adı EDTA, H4EDTA
CAS No 60-00-4
Kimyasal Formülü C10H16N2O8
Molekül Ağırlığı 292.24 g/mol
Renk / Form Beyaz, Toz
Yoğunluk 860 g/cm³


Ambalaj

Edtanın 25kg lık torbalarda satışını yapmaktayız.

EDTA Kullanım Alanları

Edta metal, gıda, tıp, temizlik sektörü başta olmak üzere değişik alanlarda kullanılmaktadır.

Metal iyonların ayrıştırılmasında E.D.T.A. kullanılır.
Gıda sektöründe koruyucu olarak E.D.T.A. kullanılır.
Su Yumuşatma da E.D.T.A. kullanılır.
Tıp da kurşun zehirlenmelerinin tedavisinde E.D.T.A. kullanılır.
Diş hekimliğindeE.D.T.A. kullanılır.
Kan analizinde E.D.T.A. kullanılır.
Şampuanlar, deterjan gibi ürünlerin üretiminde E.D.T.A. kullanılır.
Sabun üretilmesinde E.D.T.A. kullanılır.
Elektroliz işleminde E.D.T.A. kullanılır.
Yağ giderme banyolarında E.D.T.A. kullanılır.
Fotoğrafçılık sektöründe E.D.T.A. kullanılır.
Kauçuk sektöründe E.D.T.A. kullanılır.

flag_en  flag_tr 
Adres & Mesai

Mescit Mahallesi
Demokrasi Caddesi
Birmes Sanayi Sitesi
A6 Blok No. 13
Orhanlı - Tuzla - İstanbul