E.D.T.A. Kullanım Alanları

edta kullanim meyve


E.D.T.A.in Kullanıldığı Yerler:

EDTA beyaz toz halinde bir kimyasaldır ve su başta olmak üzere diğer polar solventlerde çözünür. 150-200 °C ’de dekompze olur, yavaş yavaş kristalizasyon suyu verir ve rengini kaybeder.E.D.T.A.in kullanım alanı çok geniştir. E.D.T.A. kullanan sektörlerden bazıları şunlardır ;

• Metal iyonların ayrıştırılmasında E.D.T.A. kullanılır.
• Gıda sektöründe koruyucu olarak E.D.T.A. kullanılır.
• Su Yumuşatma da E.D.T.A. kullanılır.
• Tıp da kurşun zehirlenmelerinin tedavisinde E.D.T.A. kullanılır.
• Diş hekimliğinde E.D.T.A. kullanılır.
• Kan analizinde E.D.T.A. kullanılır.
• Şampuanlar, deterjan vs ürünlerde E.D.T.A. kullanılır.
• Sabun üretilmesinde E.D.T.A. kullanılır.
• Elektroliz işleminde E.D.T.A. kullanılır.
• Yağ giderme banyolarında E.D.T.A. kullanılır.
• Fotoğrafçılık sektöründe E.D.T.A. kullanılır.
• Kauçuk sektöründe E.D.T.A. kullanılır.

Kompleks oluşturma:

edta kullanim kauçuk


EDTA nın Kalsiyum, Magnezyum, Bakır, Çinko, Demir, Alüminyum, Civa, Kurşun, Mangan ve diğer çokdeğerlikli metal iyonlarıyla geniş bir pH aralığında suda çözünür kompleksler oluşturabilir olması en önemli özelliğidir. Kompleksleşmede sıcaklıktan etkilenmez.

Kimyasal yapısı (merkezi metal iyonu), onu tipik kimyasal reaksiyonlarında yer almasını engelleyen ligand tarafından daha çok yada daha az bütünlükle çevrelenir. Velhasılı böyle kompleksler özellikle alkali ortama ve yüksek sıcaklıkara karşı stabil kalmasını sağlar.

 

Kimyasal Stabilite:

Yüksek basınç ve sıcaklık altında (200 oC) EDTA uzun bir süre hidrolize karşı dirençlidir.

DTA değişik asit ve alkalilere karşı da dirençli bir maddedir.. Kromik asitte, potasyum permanganat ve diğer okside edici ajanlarla uzayan periyotlarda ağır ağır bozulmaya uğrar. Klor verici maddeler, tüm EDTA tiplerinin performansında etkilidir.

edta kullanim gida


 

Uygulamalar:

Stabil olamayan tahmin edilemeyen sonuçlar üreten metal iyonlarının yer aldığı endüstriyel proseslerde EDTA kullanılır. Su yumuşatmak ve toprak alkali ve ağır metal safsızlıkları uzaklaştırmak için kullanılır. Sabun, şampuan, deterjan gibi endüstriyel kullanım için temizleyicilere katılırlar.

EDTA içerisinde metal tozları ve hidroksitler çözünebilirler.

 

Su yumuşatma:

EDTA çeşitleri, soğutma ve proses suyunu yumuşatmak için kullanılabilir ancak Bakır, Çinko, Alüminyum ve demirsiz alaşımlarla tepkime oluşturacağındanı korozyona uğratabilir. Demir içermeyen metaller korozyona karşı sürekli denetlenmelidir.

EDTA çeşitleri, 7-14 pH aralığında çok etkililiktedirler. Bazı sertlik kalıntısı istenmeyen uygulamalarda stokiyometrik oranlardan daha az oranlarda kullanılabilir. EDTA çeşitleri ayrıca kazan besleme suyunu yumuşatmak için kullanılabilir.

 

Deterjanlar ve Sabun ve Şampuanlar:

EDTA çeşitlerinin en önemli özelliği kompleks yapma kapasitesinin yüksek oluşu ve hidrolize karşı direnç göstermesi olduğunu yukarda belirtmiştik. Ayrıca kompleksin, yükselen sıcaklıkta alkali ortamda kararlı olduğu da önem taşımaktadır.Deterjanlarda EDTA çeşitlerinin en önemli fonksyonu perborat ve perkarbonat ağartmasını kararlı yapmaktır. Dekompozisyonu katalizeyen ağır metallerin eser miktarlarının engellemek için % 0,5-0,1 kadar az gereklidir.


Sabun:

edta kullanim sabun


EDTA kalıp sabuna, tuvalet sabunlarına, ve traş sabunlarına renk kaybı ve küf (ekşime, kokma) oluşumunu önlemek amacıyla eklenebilir. Temizleme etkisini artırır. Bulanıklıkları önler.EDTA kalıp sabuna sabunlaşmadan sonra, şekil verilmeden önce katılabilir. EDTA toz: Kalıp sabuna: % 0,1-0,2; sıvı sabuna: yaklaşık % 1 oranında eklenmesi gerekir.

Yağ giderme ve temizleme malzemeleri: EDTA'nın çözünürlüğü ve hidrolize karşı direnci sebebiyle, endüstri tipi yağ giderme ve temizleme malzemesi üretiminde etkili bir malzemedir.

Su ile gelen kirliliklerin, temiz yüzeye yapışmamasını sağlar, tanklarda boru,nozzle ve tanklarda tortu oluşumunu engeller. Bulanıkları önler. Kireçlenmeyi önler.

 

Elektrolizle kaplama:

edta kullanim


EDTA yağ giderme banyolarının çalışma süresini uzatarak verimliliği artırır. Polifosfatları stabilize etmek için ve kireç sabunlarının topaklaşmasını önlemek için alkali yağ gidericilerin bütün çeşitlerine katılır.


 

 

 


 

flag_tr  flag_en 

Pozitif Kimya

Sipariş Hattı

0216 394 06 16

0507 538 48 48